EkoWodrol Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu
75-811 Koszalin
ul. Połczyńska 71A
tel. 094 348 60 40
fax 094 348 60 41
ekowodrol@ekowodrol.pl
NIP: 669-050-01-71
Sąd Rejonowy w Koszalinie
KRS nr 0000097981
Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł
   

 

 

Pracownia Projektowa
75-811 Koszalin
ul. Połczyńska 71A
tel. 094 348 60 53
tel. 094 348 60 73
fax 094 348 60 41

projekty@ekowodrol.pl
Dział Produkcji i Wdrożeń
75-811 Koszalin
ul. Połczyńska 71A
tel. 094 348 60 58
fax 094 348 60 41

szuster.system@ekowodrol.pl
Dział Zaplecza Technicznego
75-811 Koszalin
ul. Połczyńska 71A
tel. 094 348 60 61
fax 094 348 60 41
warsztat@ekowodrol.pl

 
Hurtownia
75-811 Koszalin
ul. Połczyńska 71A
tel. 094 346 22 19,
      094 348 60 54
fax 094 348 60 41
hurtownia@ekowodrol.pl

 
Oddział Koszalin
Dział Instalacji Wewnętrznych

75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 13
tel. 094 348 60 63
fax 094 348 60 62
instalacje@ekowodrol.pl

 
Oddział Szczecinek
Hurtownia

78-400 Szczecinek
ul. Koszalińska 85
tel. 094 372 36 33
fax 094 372 36 33
szczecinek@ekowodrol.pl